Stokrotki

j.angielski


 

Zadania dydaktyczno –wychowawcze i opiekuńcze na maj

 

Dziecko:

 • pozna rolę zmysłów w życiu człowieka,

 • pozna proste zjawiska przyrodniczo -fizyczne poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń,

 • podejmie próbę przewidzenia wyniku doświadczenia oraz uzasadni swój wybór,

 • utrwali nazwy kwiatów i ziół rosnących na łące oraz występujących na niej zwierząt,

 • pozna ogólną budowę kwiatu na podstawie mniszka lekarskiego,

 • udoskonali umiejętności klasyfikowania i definiowania,

 • określi role rodziców w życiu dziecka, wzbogaci informację na temat ich świąt ,

 • wzbogaci wiedzę nt. innych kultur,

 • przedstawi postawę tolerancyjną wobec ludzi różnych narodowości czy osób niepełnosprawnych.

Korowody

 1. ,,W świecie zmysłów i eksperymentów"

 2. Kolorowa łąka"

 3. Moja rodzina"

 4. ,,Dziecięce marzenia"

 

Baśnie i legendy:

 1. Wielka przygoda w małym miasteczku"

 2. ,,Co piszczy w trawie?"

 3. ,,Pychotka dla mamy"

 4. ,,Chcę mieć przyjaciela"


 

 

 

Copyright © 2009 Zielona Kraina. Design: Studio WWW.         o nas  |  organizacja  |  rytm dnia  |  program nauczania  |  galeria  |  plac zabaw  |  kontakt