Rekrutacja

 

Rekrutacja 2018/2019

Rodzicom dzieci z roczników 2012, 2013, 2014 i 2015    przypominamy  o konieczności złożenia karty  zgłoszenia dziecka do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019 w terminie do dnia 28.02.2018 r. Karty zgłoszenia można pobrać w biurze lub w swoich grupach. 

 

Uwaga! Rodziców dzieci  z rocznika 2012 r.  informujemy, iż decyzję w sprawie dalszej drogi rozwoju dziecka - szkoła czy przedszkole - podejmują  rodzice.

( art. 31 i 36 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Art. 31. „  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może  rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. "

 

 

Niezbędnik przedszkolaka

 

karta zgłoszeniowa

Zapraszamy  rodziców do zapoznania się z profilem naszej placówki

 

 

Copyright © 2009 Zielona Kraina. Design: Studio WWW.         o nas  |  organizacja  |  rytm dnia  |  program nauczania  |  galeria  |  plac zabaw  |  kontakt