• Baner

Język angielski

  • mgr Weronika Liberska
  • mgr Agnieszka Wroniecka
  • mgr Dorota Doniecka-Kroll

Zabawy z piłką, gimnastyka korekcyjna – mgr Łukasz Figurski

Rytmika – Dorota Naklicka

Lepienie w glinie - mgr plastyki Anna Mackiewicz

Religia – mgr Anna Jędryka

Logopeda

  • mgr Sabina Dysarz,
  • mgr Patrycja Kuligowska

Psycholog - mgr Hanna Bobbe-Wittstock

Dyrektor Przedszkola - Anna Zwiewka

Z-ca dyrektora do spraw pedagogicznych - mgr Ewa Pikies-Homa - dyżur w każda środę w godz. 14:00 - 16:00