• Baner

Zadania dydaktyczno –wychowawcze i opiekuńcze na luty

 

Dziecko:

 

 • pozna wartości: dobra i życzliwości na przykładzie bajkowych krasnoludków,
 • użyje zaimków wskazujących: „tu” i „tam”,
 • określi położenie przedmiotu w przestrzeni (obok, za, na, pod),
 • poszuka sposobów na rozwiązanie sytuacji trudnej (piesek głodny-trzeba nakarmić, kotka boli łapka – trzeba zabandażować,…),
 • podejmie próbę policzenia przedmiotów,
 • podejmie próbę ułożenia rytmu 2-elementowego,
 • dobierze pary: przedmiot i odpowiadający mu obrazek,
 • użyje określeń własności przedmiotu : małe, duże, miękkie, twarde, itp.

 

Tematy tygodniowe:

I.„Krasnoludki są na świecie”

II.„Krasnoludki są na świecie”

III„Nasi milusińscy”

IV.„Nasi milusińscy”

Bajki:

 • „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
 • „Wdzięczne krasnoludki”
 • „Wesoła chatynka”
 • „Mały zuch”